Kaikki lähtee johtamisesta

Johtamisjärjestelmät

Hallitustyöskentely

Jussila Groupissa on aktiivinen hallitus, joka kokoontuu säännöllisesti. Päätösten tukena ovat kehittyneen taloushallintojärjestelmän tuottamat ajantasaiset raportit. Hallitus seuraa jatkuvasti liiketoiminnan taloudellista tulosta ja vertaa sitä laadittuihin budjetteihin.

Henkilöstöhallinto

Operatiivista toimintaa johtaa toimitusjohtaja. Yhtiöllä on johtoryhmä, jossa on toimitusjohtajan lisäksi tekninen johtaja ja toimistopäällikkö. Henkilöstöhallinnon puolella huolehditaan työntekijöiden hyvinvoinnista mm. kattavilla työterveyspalveluilla ja työnantajan maksamilla liikuntapalveluilla.

Panostamme henkilöstömme jatkuvaan koulutukseen varmistaaksemme, että asiakkaamme saavat työmailleen varmasti ammattitaitoisia tekijöitä.

Laatujärjestelmä

Jussila Group on panostanut johtamisjärjestelmien kehittämiseen. Työn alla on ISO 9001 -standardiin perustuva laadunhallinta- ja johtamisjärjestelmä, joka pyritään sertifioimaan vuoden 2015 aikana.

Ympäristön hallinta

Ympäristöjärjestelmämme perustuu ISO-14001 -standardiin. Myös ympäristöjärjestelmä pyritään sertifioimaan lähitulevaisuudessa.

Talousjärjestelmä

Yhtiö käyttää kehittynyttä EmCe -taloushallintajärjestelmää. Joka kuukausi ajetaan jaksotetut tulos- ja taseajot arvostetussa tilitoimistossa.
Hallitus hyväksyy joka vuodelle budjetit (myynti-, tuotanto-, tulos- ja kassabudjetti). Yhtiön tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö EY päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT- tilintarkastaja Risto Hyvönen.