Allt mellan himmel och jord

Övriga tjänster

Jussila Group erbjuder också följande tjänster:

 • krossning av stenmaterial
  • berg
  • sten
  • betong
  • asfalt
 • miljövårdsarbeten
 • arbeten med hydraulhammare
 • maskinell slyröjning
 • avloppssystem för glesbygdsområden, försäljning och montering
 • transporttjänster (lavettransport)
 • brytningstekniska arbeten
  • massbrytning
  • kommunalteknisk brytning
  • sprängnings- och borrningsarbeten
  • ledning av sprängningsarbete
  • planering och konsultering av sprängnings- och brytningsarbeten
  • syneförrättningar och vibrationsanalyser
  • effektsprängningar
  • projektledning av brytningsobjekt
  • experttjänster i anslutning till brytningsmaskiner
 • utbildning
  • utbildning för yrkeskompetens på fortbildning hos lastbils- och bussförare