Allt från små sandkorn till stora block

Försäljning av jordmaterial

Jussila Group säljer och levererar jord- och stenmaterial för alla behov. Vi levererar CE-märkta stenmaterial och siktad matjord enligt era behov antingen från våra egna marktäktsområden eller från våra samarbetsparter.

  • sand
  • kross
  • fylljord
  • naturstenar
  • grus
  • makadam
  • matjord