Mångsidig erfarenhet

Referenser

Grundläggning av byggnader/schaktning

OBJEKT

BESTÄLLARE

Uleåborg, Liikkujantie, Kivikkokangas, grundläggning av 7 radhus och värmecentral, 2014

Rakennusliike Häyrynen Oy
Torneå, Outokumpu stålverket, grundläggning av gasrörsbro mellan TOVO-SMA, 2014 Andament Oy
Ijo, grundläggning av Lumituuli Oy:s vindkraftverk, 2013 Andament Oy
Uleåborg, grundläggning inför utvidgningen av Gigantti, 2013 Skanska Talonrakennus Oy
Leverans av jord- och stenmaterial till byggobjekt i Uleåborgsregionen, 2013 Lapti Oy
Uleåborg, grundläggning av Kiinteistö Oy Kallisenhaara, 2012-2013 Skanska Talonrakennus Oy
Uleåborg, grundläggning av flervåningshuset Merikotka, 2012-2013 Rakennusliike Häyrynen Oy
Kiminge, grundläggning inför utvidgningen av Kiiminkijoen koulu, 2012-2013 Rakennusliike Häyrynen Oy
Uleåborg, utvidgning av parkeringsområdet vid daghemmet Kuukkeli, 2012 Rakennusliike Häyrynen Oy
Grundläggning av mottagningscentralen för biobränsle vid Toppila värmeverk, 2011-2012 Skanska
Uleåborg, Metsokangas, grundläggnings- och gårdsarbeten för daghem på ett område om cirka en hektar 2011-2012 Rakennusliike Häyrynen Oy
Jääli Laivatori, grundläggnings- och gårdsarbeten för servicehus Rakennusliike Häyrynen Oy
Uleåborg, grävning och täckning av biogasledning inklusive jordmaterial, ca 2 km, 2010 YIT
Sanering av förorenad mark, Ijo och Pudasjärvi, 2010 Öljyalan Palvelukeskus Oy
Jordbyggnadsarbeten för bussterminal, 2010 Huiput Oy
Uleåborg, Metsokangas, grundläggning av flervåningshus och radhus på 3 500 m2, hösten 2009 Rakennusliike Häyrynen Oy
Kotka, grundläggning av Metsäkulma servicehem på 4 000 m2, vintern 2009 SSP-GROUP OY
Iin Kauppakeskus/Kärkkäinen Express Oy Skanska Talonrakennus Oy
Grunden till utvidgningen av Kuivaniemi skola och iståndsättning av gårdarna Rakennusliike Häyrynen Oy
Grundläggningar av flervåningshus och byggnader inom Uleåborgs ekonomiska region Rakennusliike Häyrynen Oy
Grundläggnings- och gårdsarbeten för åtskilliga JT-Talo-egnahemshus JT-Talot
Grundläggnings- och gårdsarbeten för radhus och parhus tillverkade av Salera Oy Salera Oy
Grundläggnings- och gårdsarbeten för radhus tillverkade av Iin Asennuskartio Oy Iin Asennuskartio Oy
En betydande mängd grundläggnings- och gårdsarbeten för privata byggare

Gatu- och vägbyggnad

OBJEKT

BESTÄLLARE

Pyhäjoki, byggnad av Hanhikivi förbindelsevägen (vattenförsörjningsentreprenad, borttagande av matjord, grävarbete etc.), 2014-2015

Suomen Maastorakentajat Oy

Ijo, byggnad av Kauppatie cykelväg (ca. 900 m), 2014-2015 

Ijo kommun
Oulunsalo, gatubyggnad av Automaatiotie och Muovikuja, uppgradering av torrläggning av Automaatiotie, 2014 Oulun yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Oulunsalo, gatubyggnad av Maustetie (inkl. Kuminakuja och Vaniljakuja) och Lukkarinkuja, 2014 Oulun yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut och Oulun Vesi
Ring III, Lahtisleden - Borgåleden, utbyte av jordmassor,2014 YIT Rakennus Oy
Gatubyggnadsentreprenad i Liesharju, ca 4 km, 2012 Iin kunta
Renovering av grusvägar Yksityiset tiekunnat
Torneå stad, grävmaskinsarbeten vid Tulliväylä Tieliikelaitos
Renovering av vägen till Illinsaari Ijo kommun
Iståndsättning av vägen till Praava Ijo kommun
Iståndsättning av vägen till Jaku Jakun Tiehoitokunta
Underhåll av grusvägar, 2010 - 2015 Ijo kommun/privata väglag

PVO Vesivoima Oy

2010

Miljövårdsarbeten

2003

Röjning av Myllysaari, fas II

2002

Transport av skyddsmassor, Suolijärvi, Irni och mellersta loppet

2002

Anläggning av Niemitalo bottendamm

2002

Röjning av Myllysaari, fas I

2002

Skyddsåtgärder vid sjön Pintamojärvi

2001

Reparationer av färdiga bottendammar i Maalismaa

2001

Röjningsarbeten i vattenområdet vid Hiidenkari bottendamm i Maalismaa

2001

Slyröjningar av Raasakka jorddammar och uppsamlande diken

2001

Anläggning av Välitalo bottendamm i Pahkakoski

2001

Skyddsåtgärder vid sjön Pintamojärvi

2000

Anläggning av bottendamm i kraftledningsområde i Maalismaa

2000

Anläggning av Aittakari bottendamm i Kierikki

2000

Reparation av Tiri bottendamm i Kierikki

2000

Bottenstensskydd, Suolijärvi

2000

Skyddsåtgärder på olika anläggningar

2000

Röjning och skyddsåtgärder i Hietapudas i Kipinä

1999

Anläggning av Tikkalankari bottendamm i Maalismaa

1999

Anläggning av Ylitalo bottendamm i Pahkakoski

1999

Transport och skydd av sjöbottenstenar, Suolijärvi

1999

Skyddsåtgärder i Irni

1999

Skydd av Kuopioniemi i Maalismaa

1998

Anläggning av Tikkalankari bottendamm i Maalismaa

1998

Röjningar av utfallsdiken, Raasakka

1998

Reparation av bottendammen Koulu II i Haapakoski

1998

Anläggning av Sankala bottendamm i Kierikki

1998

Bottenstensskydd, Suolijärvi

1998

Bottenstensskydd, Irni

1998

Grävning i Lammasoja, Raasakka

1998

Skyddsarbeten i Haapakoski

1998

Skyddsarbeten i Kosto

1997

Anläggning av Räihä bottendamm i Pahkakoski

1997

Reparation av Posti bottendamm i Haapakoski

1997

Reparationer av bottendammarna Hautala I och II i Haapakoski

1997

Transport och skydd av sjöbottenstenar, Jumisko

1997

Skyddsarbeten vid anläggningar i nedre lopp

1997

Skyddsarbeten i Raasakka

1997

Skyddsarbeten i mellersta loppet

1996

Deltagande i röjning av bottendammsbassäng i Ala-maalismaa

1996

Skydd av älvbottenstenar i Irni

1996

Färdigställande av skyddsarbeten i mellersta lopp

1996

Skyddsarbeten i Irni och Kosto

1995

Deltagande i anläggning av Vinkkelikari bottendamm i Maalismaa

1995

Röjningsarbeten i Niskala vattenområde i Maalismaa

1995

Skyddsarbeten i Raasakka

1994

Röjningsarbeten i Niskala vattenområde i Maalismaa

1994

Deltagande i anläggningen av Annanpalo bottendamm i Pahkakoski

1994

Skyddsarbeten i mellersta lopp

1994

Reparationsarbeten i Jokijärvi bottendamm, mellersta loppet

1993

Skyddsarbeten i Raasakka

1991

Skyddsarbeten i Raasakka

Andra vattendragsarbeten

OBJEKT

BESTÄLLARE

Uleåsalo, iståndsättning av Akionlahti våtmarker och anläggning av avrinningsbassänger på ett område på 5 hektar samt bottendammar för Akionväylä och Nupunväylä med träpontoner och stenläggningar, 2010-2011 Uleåsalo kommun
Uleåborg, schaktning av dockningsbryggorna vid Merijalinranta YIT
Stenläggning längs vägen till vindkraftverket i Laitakari i Ijo, 2009 Iin Energia
Förbättring av Praava hamn Ijo kommun
Renovering av Hamarjoki till en fiskleksflod Vatten- och miljöcentralen
Schaktning för renovering av vattenintagsöppningen i Jumisko kraftverk PVO Vesivoima Oy
Förnyande och stärkning av flödet i Iin Sillats Vattenverk Iin Sillat
Muddring av Korkeasaari farled Korkeasaaren mökkiläiset


Många fler muddringsarbeten och strandrenoveringar för privatpersoner och företag.

Rivningsarbeten

OBJEKT

BESTÄLLARE

Ijo, rivning av fyra bostadshus (á 100 m2), 2013

PVO Vesivoima Oy

Ijo, rivning av en gammal flottningsränna vid Raasakka kraftverk och byggande av strandterrass, 2012

PVO Vesivoima Oy

Rivning av egnahemshus i Olhava i Ijo.

Vägförvaltningen

Rivning av egnahemshus och gamla fastigheter för privata beställare och företag.

Vinterunderhåll av vägar

OBJEKT

BESTÄLLARE

Vinterunderhåll som underentreprenad pågår 2012-2017, vägnät av klass Is, I, Ib, TIb, II och III, ca 70 km Uleåborg – Kuusamo (Kiminge), Haukipudas – Överkiminge, Putkonen, Takalo, Autio

YIT

Vinterunderhåll av vägar i Ijo kommuns planområde 1989-2015

Ijo kommun

Vinterunderhåll som underentreprenad 2011–2012, vägnät av klass 1b, T1b, II och III, ca 60 km Räinänperä – Haukipudas, Haukiväylä, Martinniemi, Asematie, Ervastinranta, Jokela, Varepudas, Jokikylä, Onkamo

Destia

Renovering av grusvägar

OBJEKT

BESTÄLLARE

Renovering av Taatantie, 2015

Privat väglag

Renovering av Herukka-Halonen privat väg, 2015

Privat väglag

Renovering av Veistämötie, 2013

Privat väglag

Renovering av Hiivalantie, 2013

Privat väglag

Renovering av Tarhakangas privat väg, 2011

Privat väglag

Renovering av Pikkuniitty privat väg, 2010

Privat väglag

Renovering av Laitakari privat väg, 2010

Privat väglag

Renovering av Praavantie, 2010

Privat väglag

Avloppssystem för glesbygdsområden

OBJEKT

BESTÄLLARE

Ylirannan koulu, markbädd Ijo kommun

Ett betydande antal kemiska minireningsverk och markinfiltrationssystem för privata byggare.