Samarbete ger styrka

Sisältö lisätään myöhemmin.

Samarbetspartner

Vi på Jussila Group har accepterat att vi som medelstort företag varken kan eller behöver kunna och veta allt själva. Därför har vi satsat på att bygga upp ett samarbetsnätverk.

Här följer några exempel på våra samarbetspartner:

Scandinaval Group

Scandinaval Group levererar avancerade tekniska lösningar för byggindustrin samt kompetent arbetskraft och arbetsledningstjänster.

Geopudas Oy

Geopudas Oy är en byggnadsgeologisk byrå som huvudsakligen utför undersökningar och gör upp planer i anslutning till byggnadsteknisk användning och täkt av jord- och stenmaterial.

Louhintaliike Ylimäki Oy

Louhintaliike Ylimäki Oy är ett företag inom brytningsbranschen som specialiserat sig på stora massbrytningsprojekt.

Iin pohjatutkimus- ja mittauspalvelu Oy

Pohjatutkimus- ja Mittauspalvelu Oy har specialiserat sig på mät- och kartläggningsteknik, grundundersökningar och kommunalteknisk planering.