Kvalitet bygger på kompetens

Jussila Group

Jussila Group Oy:s huvudbransch är mark- och vattenbyggnad. Bland våra typiska projekt inom markbyggnad kan nämnas husgrunder, gårdsarbeten samt bygge och iståndsättning av vägar. Vi har hittills koncentrerat vår verksamhet till Finland, huvudsakligen till Uleåborgs ekonomiska region i norra Finland, men vi söker aktivt olika möjligheter att expandera till de övriga nordiska länderna. Vårt företag har egna marktäktsområden, från vilka vi levererar jordmaterial både till våra egna och till andra byggen för såväl mindre som större kunder.

Vanliga vattenbyggnadsprojekt är hamnarbeten, muddringar, prydnadsdammar och skydd av stränder. Vintertid strävar vi efter att utnyttja isen i vårt arbete. Under somrarna har vi av tradition utfört hamnarbeten där vi utnyttjat terrassering och vattenpumpning, och för detta syfte har vi också skaffat en högeffektiv vattenpump. När det var recession inom byggnadsbranschen 1991–2003 fokuserade vårt företag på vattenbyggnad.

Till våra specialiteter hör att riva gamla byggnader och att återvinna och vidareförädla rivningsmaterial. Vi säljer och monterar också avloppssystem för glesbygdsområden. Om vintrarna erbjuder vi dessutom plogningstjänster.

Vi har också en sprängteknisk expert i vårt team och kan därför erbjuda dig ett brett urval av brytnings-, sprängnings- och borrningstjänster.

Vår moderna maskinpark och yrkesskickliga personal samt vårt mångsidiga samarbetsnätverk gör att vi kan erbjuda övergripande servicepaket. Vi erbjuder dig alla tjänster i anslutning till jordbyggnad som en helhetsleverans, oavsett om du är en privat husbyggare eller ett storföretag. För oss är varje kund lika viktig. När du beställer ett helhetsprojekt av oss bär vi givetvis helhetsansvaret för arbetet, och då en och samma aktör bär hela ansvaret är det betydligt enklare att planera tidsschemat för de olika arbetsfaserna.

Vårt företag har vuxit stadigt genom åren från ett företag med en lastbil till ett jordbyggnadsföretag med 18 enheter. Koncernen har ett tjugotal utbildade och yrkesskickliga medarbetare.

Vi tar hänsyn till miljön i all vår verksamhet. Vi använder oss av oljetankar med dubbla väggar och botten för att undvika oljeskador.

Företaget har registrerats i BYKVAs företagsdatabank och har beviljats s.k. RALA-behörighet och RALA-certifikat. Vi är också medlem i både Infra rf och Finlands Transport och Logistik SKAL rf.

Jussila Group Oy har anslutit sig till programmet Luotettava Kumppani (Pålitlig Partner), som tagits fram för näringsidkare och företag. Ett företag som ingår avtal om entreprenad eller underleverans ska sända beställaren alla dokument enligt lagen om beställaransvar. Via programmet Luotettava Kumppani är företagets beställaransvarsrapport alltid à jour, och inga pappersintyg behöver längre sändas.

Jussila Group Oy:s FO-nummer är 0806545-8.

Till koncernen Jussila Group hör också dotterbolaget Maarakennus Aimo Alakiuttu Oy.

Alakiuttu_S_rgb.jpg