Allt börjar med ledningen

Ledningssystem

Styrelsearbete

Jussila Group har en aktiv styrelse som sammanträder regelbundet. Beslutsfattandet stöds av aktuella rapporter som produceras av vårt avancerade ekonomiförvaltningssystem. Styrelsen följer kontinuerligt affärsverksamhetens ekonomiska resultat och jämför det med de budgeter som upprättats.

Personaladministration

Den operativa verksamheten leds av verkställande direktören. Företaget har en ledningsgrupp som består av verkställande direktören, den tekniska direktören och kontorschefen. Inom personaladministrationen värnar man om medarbetarnas välbefinnande bland annat genom omfattande företagshälsovårdstjänster och motionstjänster som bekostas av arbetsgivaren.

Vi satsar på kontinuerlig fortbildning av personalen för att säkerställa att våra kunder får yrkesskickliga arbetare på sina byggen.

Kvalitetssystem

Jussila Group har satsat på att utveckla ledningssystem. Vi håller som bäst på att ta fram ett kvalitets- och ledningssystem enligt standarden ISO 9001, och avsikten är att det ska certifieras under år 2015.

Miljöstyrning

Vårt miljösystem grundar sig på standarden ISO-14001. Också miljösystemet ska certifieras inom en snar framtid.

Ekonomisystem

Bolaget använder ett avancerat EmCe-ekonomiförvaltningssystem. Varje månad körs periodiserade resultat- och balansräkningar av en högt ansedd revisionsbyrå.

Styrelsen godkänner budgeterna för varje år (försäljnings-, produktions-, resultat- och kassabudget). Som bolagets revisor fungerar revisionssamfundet EY med CGR-revisor Risto Hyvönen som huvudansvarig revisor.