Vi har det bra

Arbetshälsa och säkerhet

Varje medarbetare på Jussila Group har rätt till en säker och sund arbetsmiljö. Vi har nolltolerans som mål för vår säkerhetspolicy.

Vi har odlat fram en säkerhetskultur inom vårt bolag som betonar vikten av att varje medarbetare har rätt attityd till säkerhetsaspekterna (egen kontroll) utan att glömma företagsledningens ansvar.

Vi erbjuder vår personal omfattande företagshälsovårdstjänster och tillgång till motionstjänster som bekostas av arbetsgivaren.

Tack vare våra satsningar på arbetshälsan har vi en mycket motiverad och engagerad personal.