Monipuolista kokemusta

Referenssit

Rakennusten pohjatyöt/maatyöt

KohdeTilaaja
Oulu, Liikkujantie, Kivikkokangas, 7 rivitalon sekä lämpökeskuksen pohjarakennustyöt, 2014 Rakennusliike Häyrynen Oy
Tornio, Outokumpu Chrome terästehdas, CO-kaasuputkisillan rakentamisen pohjarakennustyöt välillä TOVO-SMA, 2014 Andament Oy
Ii, Lumituuli Oy:n tuulivoimalan pohjatyöt, 2013 Andament Oy
Oulu, Gigantin laajennuksen pohjatyöt, 2013 Skanska Talonrakennus Oy
Maa- ja kiviaineksien toimitus Oulun alueen rakennuskohteisiin, 2013 Lapti Oy
Oulu, Kiinteistö Oy Kallisenhaara pohjatyöt, 2012 - 2013 Skanska Talonrakennus Oy
Oulu, kerrostalo Merikotkan pohjatyöt, 2012 - 2013 Rakennusliike Häyrynen Oy
Kiiminki, Kiiminkijoen koulun laajennuksen pohjatyöt, 2012 - 2013 Rakennusliike Häyrynen Oy
Oulu, Kuukkelin päiväkodin parkkialueen laajennus, 2012 Rakennusliike Häyrynen Oy
Toppilan lämpölaitoksen biopolttoaineen vastaanottokeskuksen pohjatyöt, 2011 - 2012 Skanska
Oulu Metsokangas, päiväkodin pohja- ja pihatyöt n. hehtaarin alueella 2011 - 2012 Rakennusliike Häyrynen Oy
Jääli Laivatori, palvelutalon pohja- ja pihatyöt Rakennusliike Häyrynen Oy
Oulu, biokaasulinjan kaivuu- ja peittotyöt maa-aineksineen n. 2 km, 2010 YIT
Pilaantuneiden maiden puhdistustyöt, Ii ja Pudasjärvi, 2010 Öljyalan Palvelukeskus Oy
Linja-autoterminaalin maanrakennustyöt, 2010 Huiput Oy
Oulu Metsokangas 3500 m2 kerrostalon ja rivitalon pohjarakennustyöt, syksy 2009 Rakennusliike Häyrynen Oy
Kotkassa 4000 m2 Metsäkulman palvelukodin pohjarakennustyöt, talvi 2009 SSP-GROUP OY
Iin Kauppakeskus/Kärkkäinen Express Oy Skanska Talonrakennus Oy
Kuivaniemen koulun laajennuksen pohja sekä pihojen peruskunnostus Rakennusliike Häyrynen Oy
Kerrostalojen ja rakennuksien pohjatöitä Oulun talousalueella Rakennusliike Häyrynen Oy
JT-Talon lukuisat omakotitalojen rakennuksien pohja- sekä pihatyöt JT-Talot
Salera Oy:n rivitalojen ja paritalojen pohja- sekä pihatyöt Salera Oy
Iin Asennuskartio Oy:n rivitalojen pohja- sekä pihatyöt Iin Asennuskartio Oy
Yksityisille rakentajille huomattava määrä rakennuksien pohja- sekä pihatöitä.

 

Kadun/tienrakennus ja
-saneeraus

KohdeTilaaja
Pyhäjoki, Hanhikiven yhdystien rakennusurakka (vesihuoltotyöt, pintamaan poisto, maanleikkaus ja kuljetus, sivuojien kaivuu, rumpujen asennus, luiskien rakennus), 2014-2015 Suomen Maastorakentajat Oy (rakennuttaja Fennovoima)
Ii, Kauppatien kevyen liikenteen väylän rakentaminen n. 900 m,  2014-2015  Iin kunta
Oulunsalo, Automaatiotien ja Muovikujan rakentaminen sekä Automaatiotien kuivatuksen parantaminen (LVR-urakka), 2014 Oulun yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut
Oulunsalo, Maustetien (sis. Kuminakuja ja Vaniljakuja) ja Lukkarinkujan saneeraus (LVR-urakka), 2014 Oulun yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut ja Oulun Vesi
Kehä III, Lahdenväylä - Porvoonväylä, massanvaihtotyö, 2014 YIT Rakennus Oy
Liesharjun kadunrakennusurakka n. 4 km, 2012 Iin kunta
Sorateiden perusparannukset Yksityiset tiekunnat
Tornion kaupungin tulliväylän kaivinkonetyöt Tieliikelaitos
Illinsaaren tien peruskorjaus Iin Kunta
Praavan tien peruskunnostus Iin Kunta
Jakun tien peruskunnostus Jakun Tiehoitokunta
Sorateiden peruskunnossapito, 2010 - 2015 Iin Kunta /yksityiset tiehoitokunnat

PVO Vesivoima Oy

2010 Ympäristönhoitotyöt
2003 Myllysaaren perkaus II-vaihe
2002 Suolijärvien, Irnin ja keskijuoksun suojausmassojen ajot
2002 Niemitalon pohjapadon rakentaminen
2002 Myllysaaren perkaus I-vaihe
2002 Pintamojärven suojaustyöt
2001 Maalismaan valmiiden pohjapatojen korjaukset
2001 Hiidenkarin pohjapadon vesialueen perkaustyöt Maalismaassa
2001 Raasakan maapatojen ja taustaojien vesakonraivaukset
2001 Välitalon pohjapadon rakentaminen Pahkakoksella
2001 Pintamojärven suojaustyöt
2000 Voimalinjan pohjapadon rakentaminen Maalismaassa
2000 Aittakarin pohjapadon rakentaminen Kierikissä
2000 Tirin pohjapadon korjaus Kierikissä
2000 Järvenpohjakivisuojaukset Suolijärvillä
2000 Suojaustyöt eri laitoksilla
2000 Hietaputaan perkaus ja suojaustyöt Kipinässä
1999 Tikkalankarin pohjapadon rakentaminen Maalismaassa
1999 Ylitalon pohjapadon rakentamien Pahkakoskella
1999 Ajo- ja järvenpohjakivisuojaukset Suolijärvillä
1999 Irnin suojaustyöt
1999 Kuopioniemen suojaus Maalismaassa
1998 Tikkalankarin pohjapadon rakentaminen Maalismaassa
1998 Kuivatusojien perkaukset Raasakka
1998 Koulu II pohjapadon korjaus Haapakoskella
1998 Sankalan pohjapadon rakentaminen Kierikissä
1998 Järvenpohjakivisuojaukset Suolijärvillä
1998 Järvenpohjakivisuojaukset Irnillä
1998 Lammasojan kaivu Raasakka
1998 Haapakosken suojaustyöt
1998 Koston suojaustyöt
1997 Räihän pohjapadon teko Pahkakoskella
1997 Postin pohjapadon korjaus Haapakoskella
1997 Hautalan I ja II pohjapatojen korjaukset Haapakoskella
1997 Jumiskon ajo- ja järvenpohjakivisuojaukset
1997 Alajuoksun laitosten alueella suojaustöitä
1997 Raasakan suojaustyöt
1997 Keskijuoksun suojaustöitä
1996 Ala-maalismaan pohjapatoaltaan perkaustöissä mukana
1996 Jokipohjakivisuojaukset Irnillä
1996 Keskijuoksun suojausten viimeistelytyöt
1996 Irnin ja Koston suojaustyöt
1995 Mukana Vinkkelikarin pohjapadon rakentamisessa Maalismaassa
1995 Niskalan vesialueen perkaustyöt Maalismaassa
1995 Suojaustöitä Raasakassa
1994 Niskalan vesialue perkaustyöt Maalismaassa
1994 Mukana rakentamassa Annanpalon pohjapatoa Pahkakoskella
1994 Keskijuoksun suojaustöitä
1994 Keskijuoksulla Jokijärven pohjapadon korjaustöissä
1993 Suojaustöitä Raasakassa
1991 Suojaustöitä Raasakassa

Muut vesistötyöt

KOHDETILAAJA
Oulunsalo, Akionlahden kosteikkojen kunnostus ja laskeutusaltaiden rakentaminen 5 ha alueelle sekä Akion- ja Nupunväylien pohjapadot puupontein ja kiveyksineen, 2010 - 2011 Oulunsalon kunta
Oulu, Merijalinrannan telakoitumislaitureiden maatyöt YIT
Iin Laitakarissa tuulivoimalalle johtavan tien kiviheitokkeen rakentaminen 2009 Iin Energia
Praavan sataman parantaminen Iin Kunta
Hamarjoen kunnostus kalankutujoeksi Vesi- ja Ympäristökeskus
Jumiskon voimalaitoksen vedenottoaukon peruskunnostuksen maatyöt PVO Vesivoima Oy
Iin Siltojen Vesivoimalaitoksen juoksutuskanavan uusiminen ja vahvistustyöt Iin Sillat
Korkeasaaren veneväylän ruoppaustyö Korkeasaaren mökkiläiset


Lukuisat muut ruoppaustyöt ja rantojen kunnostustyöt yksityisille ja yrityksille.

Purkutyöt

KOHDETILAAJA
Ii, neljän asuinrakennuksen (a 100 m2) purkutyöt, 2013 PVO Vesivoima Oy
Ii, Raasakan voimalaitoksen vanhan uittokourun purkutyö ja rantapenkan maisemointi, 2012 PVO Vesivoima Oy
Omakotirakennuksen purkutyö Iin Olhavassa Tiehallinto


Omakotitalojen sekä vanhojen kiinteistöjen purkutyöt yksityisille tilaajille ja yrityksille.

Teiden talvikunnossapito

KOHDETILAAJA
Talvihoitotyön aliurakka 2012 - 2017 käynnissä, Is, I, Ib, TIb, II ja III luokan tiestöt, n. 70 km Oulu – Kuusamo (Kiiminki), Haukipudas – Ylikiiminki, Putkonen, Takalo, Autio YIT
Iin kunnan kaava-alueiden katujen talvikunnossapito 1989 - 2015 Iin kunta
Talvihoitotyön aliurakka 2011 – 2012, 1b, T1b, II ja III luokan tiestöt, n. 60 km Räinänperä – Haukipudas, Haukiväylä, Martinniemi, Asematie, Ervastinranta, Jokela, Varepudas, Jokikylä, Onkamo Destia

Sorateiden perusparannus

KOHDETILAAJA
Taatantien perusparannuksen pintaurakka, 2015 Taatanperän yksityistien tiekunta
Herukka-Halonen -yksityistien peruskunnostus, 2015 Herukka-Halosen yksityistiekunta
Veistämötien perusparannus, 2013 Veistämötien tiekunta
Hiivalantien perusparannus, 2013 Hiivalantien tiekunta
Tarhakankaan yksityistien peruskunnostus, 2011 Tarhakankaan yksityistien tiekunta
Pikkuniityn yksityistien peruskunnostus, 2010 Pikkuniityn yksityistien tiekunta
Laitakarin yksityistien peruskunnostus, 2010 Laitakarin yksityistien tiekunta
Praavantien peruskunnostus, 2010 Praavantien yksityistien tiekunta

Haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmät

KOHDETILAAJA
Ylirannan koulun maaimeyttämö Iin Kunta


Yksityisille rakentajille kemiallisia pienpuhdistamoita sekä maasuodatusjärjestelmiä huomattava määrä.