Jussila pitää tiesi kunnossa

Tienhoitotyöt

Jussila Group tekee tienhoitotöitä ympäri vuoden. Talvella suoritamme tiestön aurausta ja liukkauden torjuntaa. Lumettomina aikoina suoritamme tiestön kunnostus- ja perusparannustöitä.